Skip links

Kullanım Koşulları

Aşağıdaki şartlar ve koşullar, Mobiroller.com web sitesinin tüm kullanımını ve web sitesinde veya web sitesi aracılığıyla sunulan tüm içerik, hizmetler ve ürünleri (topluca “Hizmet”) yönetir.

İçindekiler

Genel Kullanım Şartları ve Koşulları

Mobiroller Hizmetlerini (“Hizmetler”) kullandığınız için teşekkür ederiz. Kullanım Koşulları (“Koşullar”), Mobiroller ve yan kuruluşları tarafından size sunulan hizmetlerin koşullarını içerir ve Hizmetlere nasıl erişeceğinizi ve bunları nasıl kullanacağınızı açıklar.

Bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi gösteren bir düğmeye tıklayarak veya dokunarak, bu Sözleşme ile ilgili bir belgeyi yürürlüğe koyarak veya Hizmetleri kullanarak bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

Hizmetleri bir kuruluş adına kullanıyorsanız, bu Koşulları o kuruluş adına kabul eder ve bunu yapmaya yetkiniz olduğunu beyan edersiniz. Böyle bir durumda “siz” ve “sizin” organizasyon anlamına gelir.

Açıklamalar

Taraflar, bu Sözleşmeyi kabul etmekle aşağıdaki terim tanımları konusunda anlaştıklarını beyan ederler:

“Mobiroller”: www.mobiroller.com ve alt sitelerinin editörüdür ve aynı zamanda bu sözleşmede belirtilen Hizmetlerin sağlayıcısıdır.

“Hizmet”: Mobiroller tarafından sağlanan (ücretli veya ücretsiz) ağırlıklı olarak akıllı cihazlar için mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılan araçları ve desteği kapsar.

“Mobil Uygulama”: Müşteri tarafından Mobiroller kullanılarak AppStore, GooglePlay ve bunların türevlerinden veya herhangi bir internet ortamından indirilmek üzere oluşturulan ve genel kullanıma açılan hizmet.

“Müşteri”: Bu işbu sözleşmeyi kabul eden herhangi bir kuruluş veya gerçek kişi.

“Kullanıcı”: Mobiroller tarafından sağlanan Hizmetlere ve Mobil Uygulamaya kendi hesabı üzerinden erişim hakkı bulunan ve Müşteri’nin sorumluluğunda olan gerçek kişidir.

“Abonelik”: Sunulan hizmetlere çevrimiçi kayıttır.

“İçerik”: Müşteri’nin sorumluluğunda olan ve Mobiroller veya bir alt sağlayıcı tarafından işletilen sunucularda saklanan dosya (metin, görüntü, ses, video vb.) ve bilgiler.

Hizmet

(a) Mobiroller, Müşterilerinin Mobil Uygulamalar oluşturmasına ve bu Mobil Uygulamaları ilgili Uygulama Pazaryerlerinde Yayınlamasına olanak tanıyan bir çevrimiçi hizmet sağlar. Bu Hizmet, Kullanıcıların Mobil Uygulamayı ve ilgili İçeriği güncellemesine izin veren özellikleri içerir.

(b) Mobil Uygulamalar, ilgili Uygulama Pazaryerlerinin koşullarını ve MobiRoller’ın ön koşul koşullarını sağlamalıdır. Bir Mobil Uygulamanın yayınlanması için gereken süre Marketten Markete değişiklik gösterebilir. Marketler, genel şart ve koşullarını ihlal eden ve minimum teknik gereksinimleri karşılamayan Mobil Uygulamaları reddedebilir veya yayından kaldırabilir. Böyle bir olaydan Mobiroller sorumlu tutulamaz.

(c) Mobiroller, herhangi bir internet tarayıcısı veya işletim sistemi için özel bir optimizasyon veya uyumluluk garantisi vermemektedir. Mobiroller ayrıca güncellenmiş bir web tarayıcısı veya işletim sistemi ile uyumluluk garantisi vermemektedir.

(d) Hizmette sağlanan işlev ve özelliklerin sayısı, türü ve erişilebilirlik özellikleri seçilen plana göre değişebilir. Planların detaylı açıklamasını https://www.mobiroller.com/pricing adresinde bulabilirsiniz.

(e) Hizmet, Müşterinin sağlanan araçları kullanmasına yönelik eğitimi içermez. Müşteri, Hizmeti kullanmak için minimum teknik yeteneklere sahip olacaktır.

(f) Mobiroller, plana yeni eklemeler veya çıkarmalar yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler -aksi belirtilmedikçe- buradan duyurulacaktır.

(g) Hizmetin kullanımı, Müşterinin/Kullanıcının internet bağlantısına ve maliyeti Mobiroller Hizmetinden bağımsız uygun donanıma sahip olmasını gerektirir.

(h) Mobiroller ile Mobil Uygulama oluşturmak için gerekli olan Uygulama Market hesaplarının maliyetleri Müşteri’ye aittir.

(i) Bu Hizmetin bir parçası olarak Mobiroller, Hizmeti kullanan kullanıcılara bazı bilgilendirme bültenleri, e-posta vb. gönderebilir.

UYARI: Hotmail, Yahoo! gibi e-posta servisleri! Ayrıca Gmail’in spam filtreleri vardır ve Mobiroller’den gelen önemli e-postaları (hizmet yenileme hatırlatıcısı, bakım bildirimleri vb.) engelleyebilir. Lütfen bu durumu dikkate alarak abonelik bilgilerinizi güncelleyiniz.

Ücretler ve Ödeme

3.1. Hizmet Ücretleri: Satın aldığınız veya kullandığınız her Hizmet için fiyatlandırma ve ödeme koşullarına göre tüm ücretleri (her türlü aşım ücretleri dahil) Mobiroller’a ödemeyi kabul etmektesiniz. Uygun olduğu durumlarda, hesap yönetimi sayfanızdan seçmiş olduğunuz faturalandırma yöntemine göre faturalandırılırsınız. Bu Koşullarda aksi belirtilmedikçe veya yasal olarak gerekli olmadıkça tarafınızca ödenen tüm ücretler iade edilemez.

3.2. Abonelikler: Bazı Hizmetlerimiz aboneliklere göre faturalandırılır (bundan böyle “Abonelikler” olarak anılacaktır). Bu, sizden periyodik olarak tekrarlanan şekilde ücretlendirileceğiniz anlamına gelir (her döneme “fatura dönemi” denir). Faturalandırma dönemleri, Abonelik satın alırken seçtiğiniz abonelik planına bağlı olarak aylık veya yıllıktır. Aboneliğiniz, otomatik yenilemeyi çevrimiçi hesap yönetimi sayfanızdan iptal etmediğiniz veya müşteri destek hizmetimizle iletişime geçmediğiniz sürece her fatura döneminden sonra otomatik olarak yenilenecektir. Ayrıldığınızı görmek bizi üzse de, otomatik Abonelik yenilemeyi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; Böyle bir durumda aboneliğiniz iptal edilmeden o fatura döneminin sonuna kadar devam eder. Aboneliğinizin otomatik yenilemesini yenilemek istemiyorsanız, Aboneliğiniz başlar başlamaz bunu kapatabilirsiniz.

3.3. Vergiler: Aksi belirtilmedikçe, Hizmetlerin satışıyla ilgili tüm vergilerden (Mobiroller’in gelir vergisi hariç) ve yasal ücretlerden, ilgili tüm para cezaları ve faizler dahil (bundan böyle topluca “Vergiler” olarak anılacaktır) siz sorumlu olacaksınız. ). Hizmetler için MobiRoller’a herhangi bir vergi kesintisi olmaksızın ödeme yapacaksınız. MobiRoller Vergi toplama veya ödeme yükümlülüğü altına girerse, Mobiroller’e ilgili vergi dairesinden alınmış geçerli bir vergi muafiyeti belgesi, uygun bir vergi dairesinden alınmış bir vergi numarası veya vergi tahakkuk etmeyeceğini belirten başka bir belge sunmazsanız, Vergiler tarafınıza fatura edilecektir. Kanunlar, Mobiroller’a yaptığınız ödemelerden bazı Vergileri kesmenizi gerektiriyorsa, MobiRoller’a resmi bir vergi makbuzu veya söz konusu ödemeleri destekleyen başka bir uygun belge sunmanız gerekir.

3.4. Fiyat Değişiklikleri: Mobiroller, abonelik bazında faturalandırılan Hizmetler için, yalnızca aboneliğinizin geçerli fatura dönemi için geçerli olmak kaydıyla, Hizmetlerin fiyatlarında dilediği zaman değişiklik yapabilir. Mobiroller, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce yenilemenizi iptal etmeniz için size süre tanımak için, fiyatlardaki herhangi bir değişiklikle ilgili olarak, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce size yazılı bir bildirimde bulunacaktır.

3.5. Aşım Ücretleri: Aksi belirtilmedikçe, adınıza yapılan her türlü aşım ücreti aylık olarak gecikmeli olarak faturalandırılacaktır. Faturalandırmadan sonraki 30 gün içinde ödenmeyen aşım ücretleri vadesi geçmiş sayılır. Vadesi geçmiş aşım ücretlerinin ödenmemesi, geçerli Hizmetin (geçerli yasal gereklilikler uyarınca) kısıtlanmasına, askıya alınmasına veya feshedilmesine neden olabilir ve söz konusu Hizmetle ilgili verileriniz kaybolabilir.

Gizlilik

4.1. Gizlilik
Hizmetleri kullanımınız sırasında Mobiroller’e (başkalarına ait bilgileriniz ve bilgileriniz dahil) içerik sağlayabilirsiniz veya üçüncü kişiler Hizmet üzerinden size içerik sağlayabilir (“İçeriğiniz”). İçeriğinizi bize sağladığınızda, ona doğru şekilde davranacağımız konusunda bize güvendiğinizi biliyoruz. Mobiroller’in Gizlilik Politikası, hizmete özel her türlü veri kullanım politikasını, gizlilik bildirimini ve gizlilik politikasını (topluca “gizlilik politikaları”) ve kişisel bilgilerinizin ve İçeriğinizin nasıl ele alındığını ayrıntılı olarak sağlar ve bu gizlilik politikalarına kesinlikle uymayı kabul ederiz. MobiRoller’ın İçeriğinizi gizlilik politikalarımıza göre de kullanacağını ve paylaşacağını kabul etmektesiniz.

4.2. Gizlilik
Mobiroller, İçeriğinizi gizli tutacak ve yalnızca bu Koşullara (gizlilik politikalarımız dahil) göre kullanacak ve açıklayacaktır. Ancak, size ait olan İçerik, aşağıdaki koşullarda gizli sayılmaz:
(a) kamuya açıksa veya kamuya ifşa edilmişse (bu Koşulları ihlal ederken MobiRoller tarafından yapılması hariç);
(b) sizden alınmadan önce Mobiroller tarafından yasal olarak biliniyorsa;
(c) Mobiroller tarafından size karşı herhangi bir yükümlülüğün ihlali olduğu bilinmeden üçüncü bir şahıstan alındığında; veya
(d) İçeriğinize atıfta bulunmaksızın Mobiroller tarafından bağımsız olarak geliştirilmiştir.

İçeriğiniz

5.1. İçeriğinizin mülkiyeti sizde kalır.
İçeriğinizin tüm fikri mülkiyet haklarının mülkiyeti size aittir. MobiRoller, İçeriğiniz üzerinde herhangi bir sahiplik talep etmez. Bu Koşullar, Hizmetleri size ve bu Koşullarda belirtilen diğer kişilere sağlamak için gereken sınırlı haklar dışında, İçeriğinize ilişkin herhangi bir lisans veya hak sağlamaz.

5.2. İçeriğiniz için Sınırlı Lisans.
MobiRoller’a, İçeriğinizin yalnızca size Hizmetleri sağlamak ve kullanılmak üzere kullanılması, çoğaltılması, dağıtılması, değiştirilmesi, uyarlanması, türev çalışmaların oluşturulması, kamuya açıklanması ve diğer şekillerde kullanılması için telifsiz bir lisans verirsiniz. gizlilik politikalarının izin verdiği diğer sınırlı durumlar için. Söz konusu sınırlı durumlar için verilen bu lisans, MobiRoller’ın erişemeyeceği şekilde İçeriğinizi silseniz dahi, Hizmetleri kullanmayı bıraktıktan sonra da devam edecektir. Bu lisans, size Hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu ölçüde birlikte çalıştığımız tüm güvenilir üçüncü tarafları kapsar. MobiRoller’a Hizmetler hakkında geri bildirimde bulunursanız, MobiRoller bu geri bildirimi size herhangi bir yükümlülük getirmeksizin kullanabilir.

5.3. Diğer Telif Hakkı İddiaları.
MobiRoller başkalarının telif haklarına saygılıdır ve kullanıcılarımızın da aynı şekilde davranmasını bekleriz. Bir MobiRoller kullanıcısının telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bunu bize bildirebilirsiniz.

Telif hakları

6.1. Mobiroller Telif Hakları.
Ne bu Koşullar ne de Hizmetleri kullanmak, Hizmetler veya Hizmetler aracılığıyla eriştiğiniz içerik (İçeriğiniz hariç) üzerinde size sahiplik vermez. MobiRoller tarafından izin verilenler dışında, bu Koşullar size Mobiroller’in ticari markalarını veya diğer marka unsurlarını kullanma hakkı vermez.

Kullanıcı İçeriği

7.1. Kullanıcı İçeriği
Hizmetler, başka kişiler tarafından sağlanan ve Mobiroller’e ait olmayan içeriği gösterir. Bu tür içerikler, kullanıma sunan kuruluşun sorumluluğundadır. Buna paralel olarak, İçeriğinizden siz sorumlusunuz ve Hizmetlerle ilgili olarak söz konusu İçeriği kullanmak için tüm haklara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. MobiRoller, size ait İçerikle ilgili olarak, kamuya açıklama da dahil olmak üzere yaptığınız hiçbir işlemden sorumlu değildir. Lütfen Hizmetlerdeki içeriği sahibinden izin almadan veya yasalar izin vermedikçe kullanmayınız.

7.2. İçeriğin İncelenmesi Yasal yükümlülüklere uygunluğu sağlamak için, Mobiroller’den hizmetlere sağlanan belirli bir içeriğin yasal olup olmadığını veya bu Koşulları ihlal edip etmediğini (örneğin, yasa dışı bir içerik bize bildirilir). Ayrıca, yasaları veya bu Koşulları ihlal ettiğini düşündüğünüz içeriği değiştirebilir, erişimi engelleyebilir, silebilir veya görüntülenmesini reddedebiliriz. Ancak, MobiRoller’ın Hizmetlere gönderilen herhangi bir içeriği izleme veya inceleme konusunda başka bir yükümlülüğü yoktur.

7.3. Üçüncü Taraf Kaynakları
Mobiroller, üçüncü şahıslar tarafından işletilen İnternet web sitelerine Hizmetlere bağlantılar yayınlayabilir. Mobiroller, söz konusu üçüncü taraf web sitelerini incelediğini belirtmez ve bunlardan veya bu sitelerde görünen içeriklerden sorumlu değildir. Kullanıcılar, Mobiroller’ı kullanarak YouTube Hizmet Şartları’na tabi olmayı kabul eder. (https://www.youtube.com/t/terms) Hizmetle bağlantılı olarak gösterilen ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

7.4 Yasal İçerik: Hizmetler aracılığıyla yayınlanan yasaklı içerik örnekleri aşağıda listelenmiştir. Mobiroller, tamamen kendi takdirine bağlı olarak; sakıncalı İçeriğin kaldırılması, bu ihlali yapan Müşteri’nin Üyeliğinin sona erdirilmesi ve bu İçeriğin Kanun uygulayıcı mercilere bildirilmesi dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlem yapma hakkına sahiptir.

Yasaya göre yasaklı içerik aşağıdakileri kapsar:

  • Hizmet’in sağlıklı bir şekilde sunulmasını engelleyen zararlı içerikler,
  • Bir gruba veya bireye karşı ırkçılık, fanatizm veya nefrete yardımcı olan veya bunları teşvik eden ya da herhangi bir şekilde fiziksel zararı teşvik eden içerikler,
  • Başka bir kişinin kişisel haklarını ve kişisel gizliliğini ihlal eden içerikler,
  • Yasadışı bilgi talep eden veya bu tür bilgileri elde etmek için tasarlanmış içerikler,
  • Bir kişi için gizlilik veya güvenlik riski oluşturan bilgileri açıkça yayınlayan içerikler,
  • Başka bir kişi veya kuruluşa ait telif hakkıyla korunan çalışmanın yasa dışı veya yetkisiz kopyasını tanıtan içerikler,
  • Bir suç eylemini veya girişimini desteklemek veya yasa dışı silahların yapımını ve satın alınmasını desteklemek, uyuşturucu kullanımını desteklemek ve teşvik etmek, bir kişinin mahremiyetini ihlal etmek veya bilgisayar yayan veya üreten içerikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasa dışı faaliyetler için eğitici bilgiler sağlayan içerik virüsler,
  • Çocuk pornografisi veya diğer yasa dışı erotik içerik veya bunlarla ilgili içerik,
  • Ticari veya yasa dışı amaçlarla diğer Kullanıcılardan şifre veya kişisel kimlik bilgileri isteyen içerikler veya bu bilgileri almak için tasarlanmış içerikler.

Hesap Yönetimi

8.1. Şifrenizi güvende tutun
Mobiroller tarafından Hizmetleri kullandığınızla ilgili bir hesap verilirse, bu hesaba ve diğer erişim bilgilerinin güvenliğini sağlamak için bu şifreyi saklamak sizin sorumluluğunuzdadır. Yetkilendirilmiş olsun veya olmasın, Müşteri’nin Kurumsal Hesaplarındaki tüm uygulamalardan Mobiroller değil, Müşteri sorumludur (Mobirollers’ın doğrudan sorumlu olduğu müşterinin talimatları dışında gerçekleştirilenler hariç). Aksanınıza yetkisiz erişim olduğunu fark ederseniz, bunu derhal Mobiroller’a bildirmeniz gerekir. Hesaplar paylaşılamaz ve her hesap sadece bir kişi tarafından kullanılabilir.

8.2. Bilgilerinizi doğru tutun
Mobiroller, hesabınızda kayıtlı olan e-postaya zaman zaman bildirimler gönderir. E-posta adresinizi ve mümkünse hesabınıza bağlı iletişim bilgilerini ve ödeme bilgilerini doğru ve güncel tutmalısınız. Hesaplar, hesaba kayıtlı e-posta adresi ile kuruluş tarafından kontrol edilir.

8.3. Yedeklemeyi unutmayın
İçeriğinizi saklamak, korumak ve yedeklerini almak sizin sorumluluğunuzdadır. Mobiroller, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, içeriğinizin saklanamamasından veya içeriğinizin kaybolmasından veya bozulmasından sorumlu değildir.

8.4. Hesap Hareketsizliği
12 ayı aşkın bir süre boyunca herhangi bir hesap hareketi (oturum açma veya ödeme gibi) olmazsa, Mobiroller hesabınızı feshedebilir ve içindeki tüm içeriği silebilir. Ancak, hesabınızı kapatmadan önce, hesabınızı aktif tutmak için giriş yapmanızı bildiren bir e-posta göndermeye çalışacağız.

Kullanıcı gereksinimleri

9.1. Yasal Bağlam.
Bir bireyseniz, Hizmetleri yalnızca MobiRoller ile anlaşma yapma yetkiniz varsa kullanabilirsiniz. Hizmetlerin hiçbiri 13 yaşından küçük kişilerin kullanımına yönelik değildir. 13 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçükseniz ve Mobiroller ile anlaşma yapma yetkiniz yoksa hizmetlerden yararlanamazsınız. Hizmetlerin reşit olmayanlar tarafından her türlü kullanımının ebeveynler ve vasiler tarafından doğrudan izlenmesini tavsiye ederiz. Bir birey değilseniz, yargı alanınızda geçerli bir şekilde yerleşik olduğunuzu ve varlığınızı sürdüreceğinizi garanti edersiniz ve ayrıca, bu Koşullar sizi bağlayacak şekilde temsilcinizi usulüne uygun olarak yetkilendirirsiniz.

Kabul Edilebilir Kullanımlar

10.1. Yasal uyum. Hizmetleri yalnızca yürürlükteki yasalar kapsamında ve yasaların izin verdiği şekilde kullanmalısınız.

10.2. Senin sorumlulukların. Hizmetleri kullanırken davranışlarınızdan, İçeriğinizden ve başkalarıyla iletişiminizden siz sorumlusunuz. Hizmeti kullanırken, aşağıdaki gereksinimlere uymalısınız:

(a) Hizmetlerimizi, normal işleyişine müdahale ederek veya tarafımızca sağlanan arayüzler veya talimatlar dışında bir yöntemle erişmeye çalışarak hatalı kullanamazsınız.

(b) Mobiroller tarafından hesabınıza getirilen tüm kısıtlamalardan kaçınamaz veya kaçınmaya çalışamazsınız.

(c) Mobiroller tarafından yazılı olarak yetkilendirilmedikçe, herhangi bir Mobiroller sisteminin veya ağının zayıflığını derinlemesine analiz edemez, tarayamaz veya test edemezsiniz.

(d) Yürürlükteki yasalar izin vermedikçe, başkalarının Hizmetlere erişimini engelleyemezsiniz veya tersine mühendislik uygulayamaz veya buna teşebbüs edemezsiniz.

(e) Hizmet aracılığıyla her türlü virüs, kötü amaçlı yazılım veya diğer kötü amaçlı yazılım türleri veya söz konusu yazılıma bağlantılar iletilmez.

(f) Hizmetleri kötü niyetli veya aşırı derecede, yani başkaları tarafından kullanım sırasında Hizmetlerin hızını, yanıt verebilirliğini, kararlılığını, kullanılabilirliğini veya işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen ortalama kullanım standartlarının önemli ölçüde üzerinde olacak şekilde kullanamazsınız. Mobiroller, bu tür bir kullanımı Mobiroller tarafından kabul edilebilir bir düzeye indirmenize izin vermek için kötü amaçlı veya aşırı kullanımla ilgili tüm bildirimleri size göndermeye çalışacaktır.

(g) Hizmetleri başkalarının mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde veya yasa dışı eylemlerde bulunmak için kullanamazsınız.

(h) Mobiroller tarafından yazılı olarak yetkilendirilmedikçe Hizmetleri yeniden satamaz veya kiralayamazsınız.

(i) Hizmetleri kullanımınız, endüstriyel kullanım için geçerli olan belirli düzenlemelere uymanızı gerektiriyorsa, Mobiroller sizinle başka türlü anlaşmadıkça, söz konusu uyumlu davranıştan münhasıran sorumlu olacaksınız. MobiRoller’ın önceden yazılı izni olmadan Hizmetleri, MobiRoller’ın o sektörün özel düzenlemelerine tabi olacağı şekilde kullanamazsınız. Mobiroller üzerinden kanunla kısıtlanmış herhangi bir veri toplama işlemi yapamazsınız. Bunu yaparsanız, tüm sorumluluğu üstlenirsiniz.

Hizmetlerin Askıya Alınması ve Sonlandırılması

11.1. Senin tarafından. Bir Aboneliği bir fatura döneminin ortasında sonlandırırsanız, söz konusu fatura döneminde kullanmadığınız Hizmetler için geri ödeme alamazsınız. Sözleşmeyi ihlal ettiğimiz için fesih yapmadığınız ve bize yazılı olarak bildirmediğiniz veya kanunen bir geri ödeme gerektirmediği sürece.

11.2. Mobiroller tarafından. Bu Koşullara uymazsanız (geçmiş ücretleri ödememek gibi) veya Hizmetleri MobiRoller’a yasal bir yükümlülük getirecek şekilde kullanırsanız veya Hizmetlerin başkaları tarafından kullanılmasına müdahale ederseniz, MobiRoller sınırlayabilir, askıya alabilir veya hizmetleri durdurun. Şüpheli bir suistimalinizi araştırıyorsak, MobiRoller size Hizmetleri sunmayı askıya alabilir. Aldığınız Hizmetleri askıya alır veya sona erdirirsek, Hizmetler içindeki İçeriğinizin bir kopyasını almanıza ve önceden bildirimde bulunmanıza izin vermeye çalışacağız. Ancak, MobiRoller’ın önceden haber vermeksizin acil durum önlemleri almamızı gerektiren bir karar alabileceği hassas durumlar olabilir. MobiRoller, mevcut Hizmetin sona ermesi üzerine içeriğinizi geri alma yükümlülüğüne sahip değildir.

11.3. Diğer önlemler. Mobiroller, bu Koşulları sürekli veya açık bir şekilde ihlal etmeniz nedeniyle Hizmetleri size sunmaya son verirse, MobiRoller, IP adresinizi engellemek de dahil olmak üzere Hizmetleri kullanmanızı engellemek için başka önlemler alabilir.

Değişiklikler ve Güncellemeler

12.1. Şartlardaki Değişiklikler. Mobiroller, yürürlükteki mevzuattaki değişiklikleri ve Hizmet güncellemelerini yansıtmak, yeni Hizmet veya özellikleri açıklamak gibi çeşitli nedenlerle bu Koşulları dilediği zaman değiştirebilir. Tüm değişiklikler bu Koşullar kapsamında görünür olacaktır. Ayrıca Mobiroller, değişiklik bildirimlerini blog ve e-posta yoluyla da yapabilir. Değişiklikler en geç kamuya duyurulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer. Belirli değişikliklerin yürürlüğe girmesini sağlamak için yürürlükteki yasalar MobiRoller’ın bu tür değişiklikler için onayınızı almasını veya sizi önceden bilgilendirmesini gerektirebilir. Bir Hizmetle ilgili olarak yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmek istemiyorsanız, Hizmeti kullanmayı bırakmalısınız. Çünkü, Hizmetleri kullanmaya devam ederek, değiştirilen koşullara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi belirtmektesiniz.

12.2. Hizmetlerdeki Değişiklikler. Mobiroller, Hizmetleri sürekli olarak değiştirir ve geliştirir. MobiRoller önceden haber vermeksizin bir özelliğe ekleme yapabilir, özelliği değiştirebilir veya Hizmetten kaldırabilir. Ayrıca Mobiroller, kendi takdirine bağlı olarak bir hizmeti sınırlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. MobiRoller bir Hizmeti sonlandırırsa, Hizmetler içindeki İçeriğinizin bir kopyasını almanıza ve önceden bildirimde bulunmanıza izin vermeye çalışacağız. Mobiroller, ortamın koşulları dahilinde mümkün olduğu durumlarda ve mali olarak etkilendiğiniz durumlarda sizi önceden bilgilendirmeye çalışsa da, Mobiroller, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hizmetlerden içeriği kaldırabilir.

Sorumluluğun Reddi ve Sınırlandırılması

13.1. Sorumluluk Reddi Hizmetleri kullanırken size büyük bir deneyim yaşatmak Mobiroller için faydalı olsa da (ve müşterilerimizi memnun etmeyi sevsek de), bunlarla ilgili belirli şeyler hakkında herhangi bir taahhütte bulunmuyoruz. Çevrimiçi Hizmetleri korumaya çalışıyoruz. Ancak bunlar zaman zaman çeşitli nedenlerle kullanılamayabilir. BU ŞARTLARDA AÇIKÇA BELİRTİLEN DIŞINDA VE KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR VE MOBIROLLER, YASALARA İLİŞKİN AÇIK VEYA ZIMNİ VEYA KANUNLARIN GEREKLİ OLAN HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. VEYA SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME DAHİL HİZMETLERİN DOĞRULUĞU.

13.2. Bazı Yükümlülüklerden Muafiyet. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MOBIROLLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ, DOLAYLI, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, ÖRNEK YA DA CEZAİ HASARLARDAN, KARŞILIKLARDAN, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI, SÖZLEŞME, ADALETSİZLİK, KESİNTİ SORUMLULUK VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HUKUKİ TEORİYE DAYALI OLSA BİLDİRİLMİŞTİR VE MOBİROLLER, BU TÜR ZARARLARIN MÜMKÜN OLDUĞU VE GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİNİ BİLDİRİLMİŞTİR. .

13.3. Sorumluluğun Sınırlandırılması. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MOBİROLLER, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, BAYİLERİ, SAĞLAYICILARI VE HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN LİSANS VERENLERİN TOPLAM SORUMLULUĞU VE BU ŞARTLAR, SİZİN EN YÜKSEK SORUMLULUĞUNU AŞMAYACAKTIR: MOBİROLLER SORUMLULUĞA NEDEN OLAYDAN ÖNCE 3 AY BU HİZMETLERİN KULLANILMASI İÇİN; AN (B) 25,00 USD

13.4. Tüketiciler Belirli yasal yargı alanlarındaki yasaların, tüketicilere Sözleşme ile geçersiz kılınamayacak veya tüketiciler tarafından feragat edilemeyecek yasal haklar verdiğini biliyor ve kabul ediyoruz. Böyle bir tüketiciyseniz, bu Koşullardaki hiçbir şey bu tür tüketici haklarınızı sınırlamaz.

13.5. Şirketler. Bir Şirket iseniz, Hizmetleri kullanmanız veya bu Koşulları ihlal etmenizle ilgili olarak üçüncü bir şahsın taleplerinden kaynaklanan her türlü yükümlülük, kayıp ve masrafa (uzlaşma masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil) karşı; bu yükümlülükler, zararlar ve masraflar için Mobiroller ve iştiraklerini, memurlarını, acentelerini ve çalışanlarını tazmin edecek, savunacak ve bunlardan zarar görmemesini sağlayacaksınız.

Sözleşme Makamı

14.1.Kiminle sözleşme yapıyorsunuz? Belirli bir Hizmete ilişkin olarak aksi belirtilmedikçe, Hizmetlerin sağlayıcısı ve sözleşme yaptığınız kişi MobiRoller Yazılım Bilişim Dan’dir. San. ve Tic. OLARAK.

14.2. Mobiroller Yazılım Bilişim Dan. San. ve Tic. OLARAK. Mobiroller, Hizmeti yöneten koşullar için de geçerlidir:

Sözleşme Makamı. “Mobiroller”, “bize”, “bizim” ve “bizim” terimlerine yapılan atıflar Mobiroller Yazılım Bilişim Dan. San. ve Tic. OLARAK. Antalya Teknokenti Uluğbey Arge Binası No:3A/106 Hürriyet Cad. Konyaaltı, Antalya, Türkiye.

Geçerli yasa ve yargı yetkisi. Mobiroller Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Hizmetlere Türkiye dışından erişilebilse de, Hizmetler yalnızca Türkiye’de ikamet edenler tarafından kullanılmak üzere sağlanmaktadır. Diğer ülkelerde Türkiye’dekinden farklı yasa, yönetmelik ve uygulamalar olabilir. Bu Kullanım Koşulları ve Hizmeti kullanımınız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Bu Hizmetle ilgili ihtilafların çözümünde münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Antalya (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Diğer Hükümler

Aktar. MobiRoller’ın önceden yazılı bildirimi olmadan, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Koşulları devredemezsiniz. MobiRoller, bu Koşulları size yazılı bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir.

Sözleşmenin tamamı. Bu Koşullar (Ek Koşullar dahil) sizinle MobiRoller arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur ve konusuyla ilgili olarak daha önceki, yazılı ve sözlü tüm eşzamanlı sözleşmelerin, hükümlerin ve koşulların yerini alır. Tarafınızdan oluşturulan bir satın alma siparişinin veya benzer bir belgenin tüm hüküm ve koşulları Hizmetler için geçerli değildir, bu Koşulların yerine geçmez veya bu Koşulların bir parçasını oluşturmaz ve geçersizdir.

Bağımsız Müteahhitler. Sizinle Mobiroller arasındaki ilişki, bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir; birbirlerinin yasal ortağı, çalışanı veya bayisi değildirler.

Tercüme. “İçerir”, “dahil edilir”, “beğenilir” ve benzer terimlerin kullanımının kapsanabilecek diğer terimleri sınırlamadığı varsayılır.

Feragat. Taraflardan herhangi birinin bu Koşulların bir hükmünü yerine getirmemesi veya geciktirmesi, bunu daha sonra yapmaktan feragat ettiği anlamına gelmez.

Öncelik. Herhangi bir çelişki olması durumunda, Ek Koşulların geçerli olduğu Hizmetlere ilişkin bu Kullanım Koşullarının yerini Ek Koşullar alır.

Bölünebilirlik. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından uygulanamaz olduğu belirlenirse, diğer hükümlerden ayrılacak ve kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Üçüncü Taraf Yararlanıcılar. Bu Koşulların üçüncü taraf lehtarları yoktur.

Özel Hükümler

16.1. Dilim. Bu Koşullar Türkçe olarak hazırlanmış ve yazılmıştır. Yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar dışında, Türkçe versiyonla çelişen herhangi bir çeviri olması durumunda, hükmün Türkçe versiyonu geçerlidir.